بایگانی برچسب: meet-the-people-who-burn-like-candle

معلمی در شرایط سخت (تصاویر)

شاید روزی که قرار بود با اسکندر خسروانی ملاقات کنم و مسیر حرکت او از چناران که منزل اصلی اوست تا مدرسه عشایری که در منطقه رضویه در آن تدریس می کند را دنبال کنم گمان نمی کردم با این شرایط سخت خودش را به محل کارش برساند

ادامه نوشته »