بایگانی برچسب: Our glasses or contact lenses?

عینک بزنیم یا لنز چشم؟

کارهای غیرمجاز در عینک‌فروشی بدتر از قاچاق تریاک است، متاسفانه یکی از اعضای هیئت نظارت بر اصناف باعث همیشگی این مشکل عینک و حرفه چشم‌پزشکی در ایران است، متاسفانه نظارت بر...

ادامه نوشته »