بایگانی برچسب: Photo: Kiss the Olympic champion on his hands.