بایگانی برچسب: Photo: six documents Dong ass

عکس: سند شش دانگ الاغ

سند زیر جزء قدیمی تزین اسنادی است که در کشورمان صادر شده است. اما نکته جالب این است که این سند که در سال 1326 هجری شمسی صادر شده و متعلق به یک الاغ است.

ادامه نوشته »