بایگانی برچسب: Short stories and informative

حکایت های کوتاه و آموزنده

حکایت های کوتاه و آموزنده

روزی رهگذری از باغ بزرگی عبور می کرد، مترسکی را دید که در میانه باغ ایستاده و کلاهی بر سر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر ثمرات باغ است. رهگذر گفت:تو در این بیابان دلتنگ ...

ادامه نوشته »