خالکوبی روی ساق پای پیام صادقیان + عکس

پس از انتشار این تصویر از سوی پیام صادقیان، تعداد زیادی از هوادارانش از وی خواسته اند که برای جلوگیری از محرومیت، خالکوبی هایش را بپوشاند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: