نقاشی طواف لاله ها در مترو تهران (تصاویر)

مجله مراحم: کارگاه نقاشی طواف لاله ها سه شنبه در ایستگاه مترو چهار راه ولیعصر تهران در حال برگزاری است.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860105.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860106.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860104.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620036866250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620039516250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620035926250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620042326250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620043106250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620058856250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620048256250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620045286250304.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/14/139407141620041386250304.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860107.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860116.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860112.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860108.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860117.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/06/4/1860111.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: