تاکسی‌هایی با نقاشی‌های زیبا در هند! +تصاویر

مجله مراحم: تاکسیرانی در هند و به خصوص بمبئی ، نه تنها پر مسافر ترین بخش حمل و نقل شهری است بلکه به یک فرهنگ تبدیل شده .از این رو جمعی از هنرمندان شروع به نقاشی کردن محیط داخلی تاکسی های  بمبئی کردند. البته تمام این نقاشی ها بر روی چندین تکه پارچه کشیده شده اند و درون تاکسی ها نصب شدند تا محیط شاد تر و زیباتری را برای مسافران ایجاد کنند.

مجله مراحم

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

نقاشی درون تاکسی های هندی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: