نوجوانان شهید در ۸ سال دفاع مقدس (تصاویر)

نوجوانان شهید در ۸ سال دفاع مقدس و عکس های نوجوانان رزمنده در جبهه جنگ ایران و عراق را در زیر ببینید.

در هشت سال دفاع مقدس که رژیم بعث عراق بر روی مدم بیگناه ایران بمب و اتش می ریخت نوجوانان و جوانان این مرز بودم برای دفاع از کشور راهی جبهه های نبرد شدند.

نوجوانان شهید دفاع مقدس

نوجوانان شهید در 8 سال دفاع مقدس,نوجوانان رزمنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: