عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان و تصاویر مقایسه بافت شهرهای جهان با بافت شهری تهران را در ادامه ببینید.

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان

در تصاویر زیر عکس هایی را مشاهده می کنید که نکته خیلی جالبی
را درباره بافت و معماری فوق العاده شهرهای بزرگ دنیا و تهران را نشان می دهد.

مطلب مهمی که در این تصاویر وجود دارد ترتیب و نظم در طراحی
شهرسازی در کشورهای اروپایی و غرب است که در شهرسازی تهران دیده نمی شود.

شهرهایی مانند پاریس و یکی از شهرهای دانمارک و سان فرانسیسکو
و دیگر شهرهای بزرگ دنیا که با دیدن بافت شهرها در می یابید که
تمام نکات مهم شهرسازی در این بافت ها رعایت شده و اما در
بافت تهران فقط بی نظمی و در هم بر همی و شلوغی را می بینید.

اگر دقت و مقایسه کنید بافت شهرهای مشهور و بزرگ جهان را با
بافت و طراحی شهرسازی تهران متوجه تفاوت اساسی آنها می شوید.

کشورهای اروپایی بر روی اجرای نظم اهمیت بسیار زیادی میدهند و خوب میدانند
با نظم و نظام میتوان یک جامعه منظم را ایجاد کرد.

امروزه به دلیل رشد صنعت و جمعیت بسیاری از کشورها تلاش کرده اند که ساختار
شهری را تغییر داده و به آن سازماندهی ببخشند.

بافت شهر پاریس فرانسه

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر پاریس فرانسه

بافت شهر بارسلونا در اسپانیا

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر بارسلونا

بافت شهر مکزیکوسیتی در مکزیک

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر مکزیکوسیتی

بافت شهر کپنهاگ دانمارک

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان

بافت شهر بوینس آیرس در آرژانتین

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر بوینس آیرس

بافت شهر ایلفورد انگلستان

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر ایلفورد

بافت شهر سانفرانسیسکو در آمریکا

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان

بافت شهر تهران

عکس های هوایی از بافت شهرهای جهان,بافت شهر تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: