تصادف زنجیره‌ای در اتوبان یادگار امام تهران

تصادف زنجیره‌ای در اتوبان یادگار امام تهران

تصادف زنجیره‌ای شش سواری در بزرگراه یادگار امام(ره) پایین‌تر از خیابان آزادی یک مصدوم برجا گذاشت.

تصادف زنجیره‌ای شش سواری در بزرگراه یادگار امام

تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان
تصادف در اتوبان یادگار امام,تصادف زنجیره ای در اتوبان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: