حرکت خودجوش پسران و دختران تهرانی برای پاکسازی طبیعت (تصاویر)

تعدادی از دختران و پسران تهرانی پارک طالقانی تهران را از زباله پاکسازی کردند

 

تصاویری از «بچه پولدارهای تبریز»

پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران
پارک طالقانی تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: