تهرانی‌ها هوای پاک تنفس می کنند (تصاویر)

هوای تهران دیروز جمعه سیزدهم آذر ماه بر اساس اطلاعات رسیده ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران و با افزایش میانگین غلظت تمام آلاینده های جوی از شرایط پاک به وضعیت سالم تغییر کرد.

 
میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، نسبت به روز گذشته با ۳۶ عدد افزایش در حد مجاز بوده و بر روی عدد ۷۷ قرار گرفت. بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) از ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم ( زرد ) تعیین شده است. عکس های مهدی قربانی عکاس ایرنا و علی شیربند عکاس میزان از هوای پاک تهران را در زیر می‌بینید.
 
مجله مراحم
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 
(تصاویر) هوای پاک تهران
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: