تلگرام در سال ۹۶ فیلتر میشود

زمان فیلتر شدن تلگرام مشخص شد

فیلتر شدن تلگرام در سال ۹۶

تلگرام بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ فیلتر خواهد شد.

مجله مراحم؛ به گزارش صراط، بر اساس اخبار دریافتی، اصرارحامیان فیلتر تلگرام و مخالفت دولت روحانی، در نهایت تصمیم گیران این حوزه را به این نتیجه رسانده که فیلتر تلگرام بعد از برگزاری انتخابات ۹۶ اجرایی شود.

ظاهرا دولت قصد دارد از این پیام‌رسان، در زمان تبلیغات انتخاباتی، نهایت استفاده را ببرد و بعد از برگزاری انتخابات، در هر دو حالت پیروزی یا شکست روحانی، اصرار فعلی را برای حفظ تلگرام نخواهد داشت.

با این تفاسیر اینگونه می توان برداشت کرد که دولت فقط برای بهره برداری انتخاباتی به دنبال استفاده از پیام رسان تلگرام بوده و بعد از بهره بردن از این حیث ، دیگر مقاومتی در برابر فیلتر آن نخواهد داشت .

بر اساس آمار غیررسمی، کاربران این اپلیکیشن در ایران تا ۴۰ میلیون نفر نیز تخمین زده شده اند. عدم کنترل و نظارت کافی روی این پیام‌رسان، در موارد زیادی باعث ترویج ابتذال و افزایش بزهکاری اجتماعی شده است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: