ابر های وحشتناک و عجیب در آسمان +تصاویر

ابر های وحشتناک

ابر های وحشتناک در چند روز گذشته ابر هایی عجیب آسمان شهر سیدنی در استرالیا را فرا گرفتند. ساکنین این شهر توانستند از این ابر ها از زوایای محتلف و مکان های متفاوتی عکس بگیرند.

ابر های وحشتناک,ابرهای سیاه ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

ابر های وحشتناک,ابرهای ترسناک,گردباد ترسناک

این گونه از ابرها معمولا به عنوان پیشرو و بخشی از یک گروه ابر بزرگتر قبل از شروع طوفان در آسمان ظاهر می شود. زمانی که از رو به رو به این ابر نگاه کنید تصور می کنید که یک دیوار از ابر در حال حرکت است اما این ابرها بسیار کلفتر از یک دیوار هستند.

ابر های وحشتناک و عکس های ابرهای عجیب در آسمان شهر سیدنی,تصاویری از ابرهای عجیب و غریب,ابرهای جالب با شکل های جذاب و تصاویر ابرهای سیاه ترسناک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: