فقر و گرسنگی وحشتناک در اندونزی (تصاویر)

فقر و گرسنگی وحشتناک در اندونزی

مردمان قوم اسمت از پاپوی غربی در اندونزی با جنگل زدایی و نابودی زمین هایشان مواجه هستند. یک عکاس مستندساز با سفر به این منطقه نگاهی به زندگی و چالش های پیش روی این قبیله انداخته است.

 
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
گرسنگی,قبلیه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: