فقر و گرسنگی وحشتناک در اندونزی (تصاویر)

فقر و گرسنگي وحشتناک در اندونزي

مردمان قوم اسمت از پاپوي غربي در اندونزي با جنگل زدايي و نابودي زمين هايشان مواجه هستند. يک عکاس مستندساز با سفر به اين منطقه نگاهي به زندگي و چالش هاي پيش روي اين قبيله انداخته است.

 
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
گرسنگي,قبليه گرسنه,خوردن سگ,گرسنگي
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: