طوفان شن وحشتناک در شهرستان هشت بندی – هرمزگان

مجله مراحم: طوفان و گرد و غبار شدید ظهر جمعه شهرستان هشت بندی استان هرمزگان را درنوردید.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1819005.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1819004.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1819003.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1819002.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1819000.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1818998.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/04/4/1818996.jpg

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: