تست کنید کدام سمت مغزتان فعال تر است؟

 

 

مجله مراحم: این تست و جمع امتیاز‌های‌تان به شما نشان می‌دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه‌ی آن شخصیت شما متمایل به كدام سمت است.
۱. آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌كنید؟
الف. خیر
ب. در برخی‌ از زمینه‌ها
ج. بله
۲. یادآوری‌ اسم‌ اشخاص‌ برای‌تان‌ راحت‌تر است‌ یاچهره‌‌ی آن‌ها؟
ب. اسم‌ اشخاص‌
ج. هر دو به‌ یك‌ اندازه‌
الف. چهره‌ اشخاص‌
۳. در مواجه شدن‌ با شكست‌، عکس‌العمل شما چیست؟
الف. تلاش‌ می‌کنم.‌
ب. ناامید نمی‌شوم.
ج. دست‌ كشیدن‌ از آن‌ كار و امتحان‌كردن‌ چیزی‌ جدید
۴. كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر با شما هم‌خوانی‌ دارد؟
الف. از عمل كردن‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ راضی‌ و شاد هستم‌.
ب. گاهی‌ اوقات‌، قوانین‌ و مقررات‌ دست‌ و پاگیر می‌شود و عصبانی‌ام‌ می‌كند.
ج. دوست دارم‌ قوانین‌ و مقررات‌ خاص‌ خودم‌ را رعایت‌كنم‌.
۵. زمانی‌ كه‌ در یك‌ جلسه‌ گفت‌وگو یا سخنرانی‌حضور دارید، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌ زیر بیشتر برای شما صدق‌ می‌كند؟
الف. به‌ راحتی‌ حواسم‌ را روی‌ مساله‌ی سخنرانی‌ متمركز می‏کنم‌.
ب. فقط اگر موضوع‌ را جالب‌ تلقی‌ كنم‌، می‌توانم‌حواسم‌ را روی‌ آن‌ متمركز كنم‌.
ج. بیشتر اوقات‌ حواسم‌ پرت‌ می‌شود و به‌ موضوعات‌ دیگر‌ فكر می‌كنم‌.
۶. خودتان‌ را شخص‌ منظمی‌تلقی‌ می‌كنید؟
الف. بله‌، كاملا
ب. بله، نسبتا
ج. به‌ هیچ‌ وجه‌
۷. در دوران‌ تحصیل‌، سركلاس‌ كدام‌ درس‌ها، احساس ‌راحتی ‌می‌كردید؟
الف. ریاضیات‌
ب. جغرافی‌
ج. هنر
۸. كدام‌ یك‌ از افراد‌ زیر بیشتر با روحیات‌شما سازگار هستند؟
الف. شخصی‌ كه‌ بلند پرواز و جاه‌‌طلب‌ است‌.
ب. شخصی‌ که عقل‌ سلیم‌ و شعور خوبی دارد.
ج. شخصی‌ كه‌ قوه‌ی‌ تخیل‌ زنده‌ و پرشوری داشته باشد.
۹. هر چند وقت‌ یك‌بار به‌ افكار و اندیشه‌های‌خصوصی‌ خودتان‌ پناه‌ می‌برید؟
الف. خیلی‌کم‌
ب. گاه‌ و بی‌گاه‌
ج. زیاد
۱۰. زمانی‌ كه‌ وارد یك‌ سالن‌ می‌شوید، ترجیح می‌دهید روی‌ صندلی‌ كدام‌ سمت‌ بنشینید؟
الف. سمت‌ راست‌
ب. فرقی‌ نمی‌كند
ج. سمت‌ چپ‌
۱۱. به‌ نظر شما، مزیت‌ بازنشسته‌ شدن‌ چیست‌؟
الف. برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ همنشینی‌ بااقوام‌ و دوستان‌.
ب. راهی برای خروج‌ از برنامه‌ی‌ یكنواخت‌ و كسل‌كننده‌‌ی كاری‌
ج. برخورداری‌ از وقت‌ بیشتر برای‌ آغاز فعالیت‌های‌ جدید بی‌شمار دیگر.
۱۲. در شرایط مطلوب، كدام‌ یك‌ از گزینه‌های‌زیر را ترجیح‌ می‌دهید؟
الف. داشتن‌ یك‌ حرفه‌ی‌ مشخص‌ و یكنواخت‌
ب. حرفه‌ای‌ كه‌ فرصت‌ یادگیری‌ چیزی‌ جدید را دراختیارتان‌ قرار دهد.
ج. حرفه‌ای‌ كه‌ كاملا غیرقابل‌ پیش‌‌بینی‌ و توام‌ باتجربیات‌ بی‌ شمار و جدید باشد.
۱۳. هنگام‌ انجام‌ كدام‌ یك‌ از موارد زیر احساس‌ راحتی‌ بیشتری می‌کنید؟
الف. زمان‌ نوشتن‌ یك‌ نامه‌ یا گزارش‌
ب. زمان‌ انجام‌ یك‌ كار دستی‌ مثل‌ نقاشی‌
ج. زمان‌ انجام‌ یك‌ كار تخصصی‌تر مثل‌ كاركردن‌ با موتور ماشین‌‌ به‌ منظور تعمیر آن‌برای امتیازدهی کافیست به ازاء هر پاسخ الف صفر امتیاز، هر پاسخ ب ۱ امتیاز و هر پاسخ ج ۲ امتیاز برای خود در نظر گرفته و ارقام را با هم جمع بزنید:
اگر امتیازتان بین ۲۰ تا ۲۶ است
شما یك‌ شخص‌راست‌ مغز و کلی‌نگر هستید، یعنی دوست دارید مسیر‌ را به‌ طور كلی‌ مجسم‌ و ادراك‌ كنید. به‌ عبارت دیگر به‌ جای‌ مشاهده‌ی‌ جزییات‌ سازنده‌ و تشكیل‌ دهنده‌، می‌خواهید تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را ببینید.
اگر امتیازتان بین ۸ تا ۱۴ است
شما از تعادلی‌متناسب‌ بین‌ دو نیمكره‌ چپ‌ و راست‌ مغزتان ‌برخوردارید و این نشان‌دهنده‌ی این است که شما بیشتراز یك‌ شخص‌ راست‌ مغز یا چپ‌ مغز از كشمكش‌ها و تضادهای‌ درونی‌ رنج‌ می‌برید، هم‌چنین در مواجه شدن‌ با مشكلات‌، تعبیر و تفسیر اطلاعات‌ با موانع و تعارض‌ روبه‌رو می‌شوید. نقطه‌ي‌ قوت‌ این‌ اشخاص‌ در این ‌است‌ كه‌ آن‌ها هنگام‌ حل‌ یك‌ مشكل می‌توانند هم‌زمان‌ تصویر اصلی‌ و جزییات ‌ضروری‌ را ادراك‌ كنند.
اگر امتیازتان کمتر از ۸ است
شما عمدتا یك ‌شخص‌ چپ‌ مغز و جزیی‌نگر هستید. نیمكره‌ی‌ چپ‌ مغز، تحلیل‌گراست‌ و میل دارد جز به جز اطلاعات را بررسی کند. به‌ عبارت‌ دیگر از بخش‌های‌ كوچك‌ شروع‌ كرده‌ و به‌ بالا می‌رود، درحالی‌ كه‌ شخص‌ راست‌‌مغز برعكس‌ عمل‌ کرده و ابتدا تصویر اصلی‌ و بزرگ‌ را مجسم‌ می‌کند. شما می‌توانید حسابدار و برنامه‌دهنده‌ی خوبی باشید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: