متن های دلنشین و زیبا

متن های دلنشین و متن های قشنگ را در این بخش از مجله مراحم برای شما اماده کرده ایم و امیدوریم از خواندن آن لذت ببرید.

متن های دلنشین

اشتباه زندگی نکن!
ﺁﺩم‌های ﺯﻧﺪﻩ،
ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭند
ﻭ اموات ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ…!
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ همیشه ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!

ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ‌ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﮔﻞ بارانشان میکنیم،
ﻭﻟﯽ گاهی چه ﺭﺍﺣﺖ
ﻓﺎﺗﺤﻪ حضور اطرافیانمان را  ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ!
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ یک شکوفه‌ست…
قدر فرصت‌ها را بدانیم.

مجله مراحم

هنگام تولد در گوشمان اذان می‌گویند ولی نمازی نمی‌خوانند!

هنگام مرگ برایمان نماز می‌خوانند بدون اذان!

اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ میخوانند…

چقدر کوتاهست این زندگی!-

متن های دلنشین

متن های دلنشین

مجله مراحم

اینکه یه نفر داره تلاش میکنه تا خوشحالت کنه خیلی با ارزشه…

   حتی اگه نتونه اینکارو بکنه…

متن های دلنشین

متن های دلنشین

مجله مراحم

 متن های آموزنده

 

حاکمی بر مردمش گفت صادقانه مشکلاتتان را بگویید ؟
حسنک بلند شد و گفت , گندم و شیر که گفتی چه شد ؟
مسکن و کار چه شد ؟
حاکم گفت سپاسگذارم که مرا آگاه کردی
یک سال گذشت و دوباره حاکم گفت صادقانه مشکلاتتان را بگویید
اینبار کسی چیزی نگفت
کسی نگفت گندم و کار و مسکن چه شد …
تنها از میان جمع یک نفر گفت که حسنک چه شد ؟

آدمها متفاوتند و شبیه شما فکر نمیکنند

مجله مراحم

جملات الهام بخش

مواظب باشید به چه کسی دست دوستی میدهید
سادگی شما
گرگ درونِ دیگران را
بیدار میکند.

متن های دلنشین

متن های دلنشین

مجله مراحم

ﺍﻟﻬﯽ!
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﯽ،
ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺻﺒﺮ ﻣﺮﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻦ؛
ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﯽ،
ﻇﺮﻓﯿﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻩ؛
ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﯽ، ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭ؛
ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺮﻫﺎﻧﯽ…
ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻣﮑﻦ…
ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ…
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ!
ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺕ ﺭﺍ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﮕﺮﺩﺍﻥ…

متن های دلنشین

مجله مراحم

ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺼﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﯽﺍﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﺖ!!!
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ،
ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﯽ،
ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ…!
ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐـﻪ ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﯼ
ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪﺍﯼ،
ﺯﯾﺎﺩﺗﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩﺍﯼ!
ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ،
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ…
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ!
ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ…

مجله مراحم

 

اگر برخلافِ قول هایش پایت نماند
روی خودت ایراد نگذار…!
نگو اگر زیباتر میبودم…
اگر لاغرتر و یا چاق تر میبودم…
اگر فلان اگر بهمان میبودم شاید می ماند!
آدمی که قدر نشناس باشد نه تنها تو را ترک میکند
بلکه با آدم های بعد از تو هم نخواهند ماند…

 

مجله مراحم

ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﯽ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺯﺩ

بترس از کسی که جز خدا هیچکسی را ندارد

متن های دلنشین و زیبا

متن های دلنشین

متن های آموزنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: