لباس عروس با دنباله ۴۱۰۰ متری!

این خط سفید رنگ، دنباله ۴۱۰۰ متری یک لباس عروس چینی است. تهیه این لباس یک ماه زمان برده است.

 

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: