همجنس بازی دو پیرزن ۹۰ ساله !

همجنس بازی دو پیرزن ۹۰ ساله و عکس های همجنسگرایان و قانون همجنسگرایی در آمریکا و تقدیر از دو پیرزن همجنس باز در آمریکا

همجنس بازی دو پیرزن ۹۰ ساله

متأسفانه جریان انحرافی همجنسگرایی در چندین ایالت امریکا به رسمیت شناخته شده و ازدواج همجنسگرایان به صورت رسمی ثبت میشود. اگر چه همجنسگرایی یک جریان انحرافی جنسی است اما بسیاری از کشورها از برخورد قانونی با متخلفان در این زمینه سر باز میزنند.

در پی ترویج این فرهنگ غلط و انحرافی ازدواج دو پیرزن ۹۰ ساله همجنسگرا در حالی که روی صندلی چرخدار در کنار هم نشسته بودند به صورت رسمی شکل گرفت. یکی از آنان در مصاحبه اش گفته است : این اتفاقی است که باید خیلی سال پیش رخ میداد. ما از سال ۱۹۷۴ با هم زندگی میکنیم و برای دوام این رابطه خیلی تلاش کرده ایم.

همجنس بازی دو پیرزن ۹۰ ساله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: