شهر تاریخی و باستانی “کاشغر” در چین +تصاویر

شهر “کاشغر” که به “مروارید جاده ابریشم” شهرت دارد، یکی از شهرهای تاریخی و باستانی  و مرکز فرهنگ اسلامی در چین است که مسلمانان اویغور ۹۸درصد جعمیت آن را تشکیل می‌دهند.

مجله مراحم:  کاشغر یکی از قدیمی ترین واحه های غرب “تالیمو” و یکی از پایگاه های تجارت پنبه چین است که از دوهزارسال قبل مرکز مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین چین و جهان غرب از طریق جاده ابریشم بوده است. منابع گردشگری کاشغر بسیار غنی است. گردشگری در کویر، سیاحت رودخانه یخی و غیره مورد علاقه گردشگران کشورهای مختلف جهان است.

شهر کاشغر با فرهنگ و تاریخ، آداب و رسوم و آثار باستانی ویژه خود نماینده و نمونه شهرهای منطقه “شین جیان” بوده و هر سال شمار زیادی از مسافران را از کشورهای مختلف جهان به خود جلب می کند. 

 کاشغر به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی در چین شناخته می‌شود؛ مسلمانان اویغور ۹۸ جعمیت این شهر را تشکیل می‌دهند این شهر نزدیک به ۱۰ هزار مسجد دارد. “کوین فریر” عکاس آزاد تایم که اخیرا به این شهر سفر کرده گزارش مصور جذابی از زندگی و معماری این شهر تهیه کرده است که در زیر می بینید.

 

مجله مراحم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

 

(تصاویر) کاشغر؛ مروارید جاده ابریشم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: