این حیوانات مجسمه هستند یا واقعی!؟

مجله مراحم: یک مجسمه ساز بلژیکی، مهارت ویژه ای درساخت مجسمه حیوانات و فسیل های ماقبل تاریخ در اندازه های واقعی دارد، به نحوی که شاید به دوشواری بتوان در نگاه اول برخی از آنها را از نمونه های زنده و واقعی تشخیص داد.

 

720774

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: