تعادل سنگ روی سنگ! عجیب ولی واقعی (تصاویر)

مجله مراحم: آدریان گری، هنرمندی است که به گونه ای سنگ ها را روی هم قرار می دهد تا با برقراری یک توازن وزنی ظریف بتوانند در عجیب ترین حالت ها روی هم قرار بگیرند.

 

 

 

هنر برقراری توازن بین سنگ ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر برقراری توازن بین سنگ ها

هنر برقراری توازن بین سنگ ها

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: