آغاز مراسم حج ابراهیمی‎ (تصاویر)

بیش از دو میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم حج ابراهیمی به عربستان سعودی سفر کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسم حج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: