داعش دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌ را هم سر برید + تصاویر

در این تصاویر ابتدا ساتلوف (خبرنگار آمریکایی) زبان به انتقاد از رییس جمهور آمریکا می گشاید و می گوید: اوباما! تو با سیاست های خارجی خود و از جمله دخالت در عراق، جان ما را گرفتی. بهتر بود به فکر منافع کشور و ملتت می بودی.

سپس جلاد داعش نیز خطاب به اوباما مطالبی را بیان می کند و در ادامه سر از تن استیون جدا می کند.

در پایان هم تهدید دیگری در خصوص اعدام سومین خبرنگار غربی، دیوید کاوتورن هاینز (انگلیسی) مطرح شده و به همه کشورهایی که در ائتلاف شر علیه داعش همپیمان شده اند، هشدار داده می شود.

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

 

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

سر بریدن دومین‌ خبرنگار آمریکایی‌

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: