تصاویر: برترین عکس های روز سیزدهم المپیک

در پایان سیزدهمین روز المپیک ریو امریکا همچنان صدرنشین جدول مدال ها باقی ماند.
 
مجله مراحم; براساس آخرین وضعیت جدول مدال های در پایان سیزدهمین روز بازی های المپیک آمریکا همچون روزهای قبل اما با ۱۰۰ مدال شامل ۳۵ طلا، ۳۳ نقره و ۳۲ برنز صدر جدول رقابت ها را در اختیار دارد و رده دوم نیز با ۵۶ مدال شامل ۲۲ طلا ، ۲۱ نقره و ۱۳ برنز در اختیار کاروان ورزشی انگلیس است.
 
کاروان کشور چین نیز چون روزهای گذشته رده سوم جدول را در اختیار دارد چین با ۵۸ مدال ۲۰ طلا، ۱۶ نقره و ۲۲ برنز در این رده ایستاده است. کاروان ورزشی ایران نیز با کسب نخستین مدال زنان ایران در تاریخ برگزاری المپیک تاکنون، پنج مداله شد اما نتوانست جایگاهش را ارتقا دهد و با پله سقوط در رده سی و دومی قرار گرفت.
 
 
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 
تصاویر/ منتخب عکس‌ها از سیزدهمین روز المپیک
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: