تصاویر پرنده ای که سبیل دارد

اين نژاد پرستوي دريايي در نزديكي سواحل پرو و شيلي زندگي ميكند . ظاهر اين پرنده براحتي با ديدن سبيل هاي سفيدش قابل تشخيص است. شايد يكي از عجيب ترين و جالبترين نژاد هاي پرندگان باشد.

 

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/ITKlcfAa14.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/kegmwDVWge.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/oW06biISzV.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/hqn554tRp6.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/eKl4TNuopX.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/LIWEfbXlJo.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/o1NJMdlqI5.jpg

http://topnop.ir/uploads/201304/tpn6886/large/V0SK8wOaGX.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: