دو شیر نر برای یک شیر ماده خود را لت‌و‌پار کردند

دو سلطان در یک اقلیم نگنجند

درگیری خونین دو شیر نَر بر سر تصاحب شیر ماده در پارک ملی کنیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: