حرکت فرهنگی برای تهرانی ها ویژه رفتارهای ترافیکی

طرح آسمان آبی، زمین پاک با عنوان خط سفید با هدف آموزش رفتارهای ترافیکی به شهروندان در تهران اجرا شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735855.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735857.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735858.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735856.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735860.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735861.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735859.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735864.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735866.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735863.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735865.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735862.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2014/12/27/4/735867.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: