قایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر)

مجله مراحم: پس از طوفان هایان بعضی از روستاییان فیلیپینی بی‌خانمان شدند. یکی از این روستاییان با ساختن قایقی از یخچال و رفتن به دریا و ماهیگیری با آن، گذران زندگی می‌کند.

 

قایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر), مجله مراحمقایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر), مجله مراحمقایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر), مجله مراحمقایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر), مجله مراحمقایق نداشتند با یخچال رفتند ماهیگیری (تصاویر), مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: