پسری که صورتش را سوراخ سوراخ کرده +تصاویر

مجله مراحم: Joel Miggler پسری ۲۲ ساله است که به سوراخ کردن بدن خود متاد شده ! او ۱۱ سوراخ مختلف بر روی صورتش دارد که در نوع خود رکوردی عجیب و جدید است. بزرگترین سوراخ ها بر روی گونه اش قرار دارد که ۳۳ میلیمتر قطر دارد و او قصد دارد آنها را تا ۴۰ میلیمتر بزرگ کند.

سوراخ سوراخ ترین صورت دنیا !!

سوراخ سوراخ ترین صورت دنیا !!

سوراخ سوراخ ترین صورت دنیا !!

سوراخ سوراخ ترین صورت دنیا !!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: