جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو (تصاویر)

جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو (تصاویر)

کوبائی هایی که در دوران حکومت فیدل کاسترو مجبور به مهاجرت از این کشور و سکونت در هاوانای کوچک در میامی ایالت فلوریدا شده بودند امروز با شنیدن خبر مرگ فیدل كاسترو رهبر انقلاب كوبا به خیابان ها ریخته و به شادی پرداختند.

گفتنی است سیاست‌های اجتماعی انقلابی فیدل در سال های زمامداری باعث مهاجرت شماری از مردم این کشور به امریکا شد؛ برای مثال، سال‌ها دولت کوبا شهروندان مبتلا به اچ ای وی مثبت را قرنطینه می‌کرد. اقدامی که از سوی نهادهای حقوق بشری نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر قلمداد می‌شد. این نوع سختگیری ها باعث خروج دسته‌جمعی بسیاری از کوبایی‌ها و روانه‌شدن آنان به سوی فلوریدا شد. این گروه از کوبایی‌های مقیم امریکا امروز از شنیدن خبر مرگ فیدل خوشحال شده و به خیابان ها ریختند. 

 

 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
  
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 

جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو (تصاویر) 

جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 

 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو! 
 
جشن و شادی برای مرگ فیدل کاسترو!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: