شب گذشته ماه نزدیکترین فاصله را با زمین داشت (تصاویر)

مجله مراحم: علاقه مندان به پدیده های نجومی در آمریکا و اروپا دیشب شاهد پدیده کیهانی ماه خونین بودند. این پدیده نادر ترکیبی است از وقوع خسوف و قرار گرفتن ماه در نزدیک ترین فاصله اش با زمین در طول سال

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849188.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849194.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849187.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849186.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849185.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849189.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849193.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: