نحوه شمردن رای ها در انتخابات ۹۶ +تصاویر

نحوه شمردن رای ها به روش سنتی در کشورمان هنوز ادامه دارد. در کشورهای پیشرفته رای گیری به روش الکترونیکی انجام میشود ولی در کشور ما شمارش آرای مردم هنوز به روش سنتی صورت میگیرد

 دیروز بیش از ۴۰ میلیون نفر رای دادند و صندوق های آرا، بلافاصله بعد از پایان انتخابات بازگشایی و شمارش آرا شروع شد. می دانید این آرا چطور و کجا شمارش می شوند؟ در گزارش تصویری زیر ببینید.

نحوه شمردن رای ها در انتخابات ۹۶

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمارش آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمارش آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمارش آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمارش آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمردن رای های مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمردن آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

نحوه شمردن آرای مردم در انتخابات ۹۶ ایران

نحوه شمردن رای ها در انتخابات 96 +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: