این زن و شوهر رکورد خالکوبی را دارند + تصاویر

این زن و شوهر رکورد خالکوبی را دارند و چهره خالکوبی شده و عکس های صورت تتو شده و تصاویر چهره خالکوبی شده زوج جوان را در ادامه ببینید.

رکورد خالکوبی

رکوردشکنی می تواند نام هر کسی را بر سر زبان ها بی اندازد. اما این اتفاق همیشه هم خوب و پسندیده نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد در آدم کشتن رکورد بزند، قطعا منفورترین انسان روی زمین خواهد شد و رکوردی که ثبت کرده غیر انسانی و نامتعارف است.

مجله مراحم: حالا یک زن و شوهر آرژانتینی هم برای ثبت یک رکورد غیر انسانی دست به کار شدند! این دو برای بدست آوردن عنوان نخست بیشترین خالکوبی بر روی بدن، از انگشتان پا پرفته تا سفیدی چشمهای خودشان را خالکوبی کرده و چهره ای به شدت ترسناک دارند!

این زن و شوهر رکورد خالکوبی را دارند

گابریلا و هوگو پرالتا زن وشوهر جوانی هستند که اکنون صاحب رکورد بیشترین تعداد خالکوبی در جهان هستند اما ثبت این رکورد چیزی به جز چهره ای شیطانی و خبیث برای آنها به همراه نداشته است. البته این دو تنها به خالکوبی بسنده نکرده و تغییرات عجیب تری را هم روی خود انجام داده اند. بد نیست نگاهی به آلبوم نفرت انگیز آنها داشته باشید:

این زن و شوهر رکورد خالکوبی,تتو چهره تتو شده

این زن و شوهر رکورد خالکوبی,تتو چهره تتو شده

این زن و شوهر رکورد خالکوبی,تتو چهره تتو شدهاین زن و شوهر رکورد خالکوبی,تتو چهره تتو شده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: