پزشکی که آپاندیس خود را عمل کرد +عکس

پزشکی که آپاندیس خود را عمل کرد و توانست آن را از بدن خود خارج کند این پزشک روسی به قطب جنوب سفر کرده بود و وقتی درد آپاندیس به او فشار اورد تصمیم گرفت خودش آپاندیس خود را جراحی کند.

پزشکی که آپاندیس خود را عمل کرد

این پزشک به همراه گروهی که به قطب جنوب رفته بود زمانی که درد آپاندیس شروع شد هیچکدام از اعضای گروه قادر به عمل او نمیشوند بنابراین تصمیم میگیرد که خودش بدون داروی بی حسی آپاندیس خود را از بدن خارج کند.

پزشکی که آپاندیس خود را جراحی کرد

پزشکی که آپاندیس خود را عمل کرد

پزشکی که آپاندیس خود را جراحی کرد

لئونید روگوزوف یک جراح روس و البته مردی ماجراجو بود. در سفری به قطب جنوب ناگهان نیاز به عمل آپاندیس پیدا کرد و چون تنها پزشک گروه، خود او بود آپاندیس را خودش درآورد!!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: