دار زدن یک شغال توسط مردم در شهرستان املش

برای چندمین بار شاهد کشتار بیرحمانه حیوانات وحشی در سطح منطقه شرق گیلان هستیم و این بار نوبت به یک شغال بخت برگشته رسید که بصورت وحشتناکی کشته شده، آن هم با طناب دار…

 

در زیر پل حاجی آباد شهرستان املش یک شغال به شکل دلخراشی از عرشه این پل به دار آویخته شده بود و نکته جالب، بی توجهی مسئولین محیط زیست به این حرکت ناشایست غیرانسانی بود.

 

به امید روزی که به حقوق حیوانات احترام بگذاریم

 

 

قتل دلخراش یک حیوان وحشی در املش 2 3 4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: