این تصاویر ابتدا شما را گیج و حیرت زده می کند! (تصاویر)

مجله مراحم: عکاسی پانوراما شاید آنقدر ها چشم گیر نباشد و زیاد از آن استفاده نشود ولی عکاسی از استانبول به نام Aydın Büyüktaş با خلاقیت بسیار جالب و اندازه گیری دقیق زاویه ها عکس هایی پانوراما گرفته است که از آسمان به سمت زمین می آید و هر بیننده ای را ابتدا گیج و حیرت زده می کند.

مجله مراحم

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

عکاسی پانوراما بسیار خلاقانه و حیرت انگیز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: