عکس: اولین ماشین پلیس در ایران

مجله مراحم: این اتومبیل بنز، در سال ۱۳۲۱، به عنوان نخستین اتومبیل پلیس، مورد استفاده اداره شهربانی کل کشور قرار گرفت.

995101_899 copy

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: