جشنواره مراسم پیروان آئین هندو (تصاویر)

مجله مراحم: ماگ ملا،یک جشنواره مذهبی است که سالانه درماه های ژانویه و فوریه درالله آباد هند برگزارمی شود.درطول جشنواره صدها هزارنفر از پیروان آئین هندو، درمحل اتصال سه رودخانه گنگز،یامونا و ساراسواتی غسل می کنند.

مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: