حضور فوتبالیست ها در منزل هادی نوروزی (تصاویر)

بازیکنان سابق و فعلی تیم فوتبال پرسپولیس به همراه بازیکنان سابق تیم ملی در منزل هادی نوروزی حاضر شدند و به خانواده او تسلیت گفتند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853422.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853418.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853424.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853425.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853423.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853410.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853409.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/01/4/1853412.jpg

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

عکس:‌ بازیکنان پرسپولیس و تیم ملی در منزل نوروزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: