بخشش گناهان با راه رفتن روی ذغال داغ +تصاویر

مجله مراحم: جشنواره راه رفتن روی ذغال داغ هر ساله میان هندوهای مالزی برگزار می‌شود. آنان بر این باورند که با این کار گناهانشان بخشیده می‌شود.
 
 
مجله مراحم
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند
عقاید عجیب مردم هند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: