شکاف بین پوسته آمریکا و پوسته اروپا (تصاویر)

مجله مراحم: این تصاویر هوایی که در ایسلند گرفته شده نشان می دهد که چگونه پوسته آمریکا و پوسته اروپا از هم فاصله گرفته و موجب ایجاد شکافی ۲۰۰ فوتی در سطح زمین شده است.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: