این هتل ۸ ستاره از طلا ساخته شده! +تصاویر

مجله مراحم: هتل کاخ امارات(Emirates Palace ) یگانه هتل هشت ستاره در جهان است که همچون معجزه ای در دل کویر است. این معماری عربیبا استفاده از ۴۰ تن طلا بنا شده است که به این ترتیب، باردیگر زندگی لوکس پادشاهان عرب را به رخ می کشد.
مجله مراحم
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان
تنها هتل ۸ ستاره جهان

تنها هتل ۸ ستاره جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: