خانه ای که توسط یک درخت بلعیده شد +تصاویر

مجله مراحم: این درخت انجیر هندی که در شهرستان تاینان درکشور  تایوان رشد نموده است بارشد بیش از حد و ریشه های عظیم خود ساختمانی که قبلا متعلق به یکی از شرکتهای تجاری خارجی که در کشور تایوان فعالیت می نموده است را بلعیده و در واقع این درخت انجیر بزرگ نشان دهنده قدرت فراگیر زمین است که حتی انسان هم توانایی مهار آن را ندارد.

 این انبار در گذشته انبار نمک بوده که در جریان اشغال ژاپن ،انجمن نمک ژاپن بر سر مالکیت زمین آن دچار مشکل شدند و این انبار بدون مالک رها شد و پس از جنگ جهانی دوم صنعت نمک کاهش پیدا کرد . این امر منجر به رهایی انبار و نابودی آن گشت. از آن پس ریشه ها و شاخه های درخت انجیر هندی شروع به گسترش کرد تا زمانی که کل ساختمان با طبیعت یکی شد.با توجه به فرهنگ عامه تایوانی ریشه های هوایی درخت انجیر هندی نشان دهنده انرژی منفی در خانه است به طوری که مردم محلی آن مکان را خالی از سکنه و مکانی غم انگیز می دانند.

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

مکانی پوشیده شده با ریشه های درخت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: