خانه ای که سقفش را باد برد +عکس

مجله مراحم؛ طوفان شدید شامگاه و صبح جمعه ۱۲ شهریور در روستاهای عبدل آباد، تازه آباد و زاغده آمل، ۸۵۸ خانوار استان مازندران را دچار خسارت کرد. در بررسی اولیه بیشتر خسارت ها مربوط به کنده شدن سقف منازل بوده است. در این حادثه ۷۶ روستای استان نیز درگیر خسارت طوفان و بارش شدید باران شدند.
 
خانه ای که سقفش را باد برد,خسارات طوفان مازندان,طوفان در مازندران,تخریب خانه ها بر اثر طوفانخانه ای که سقفش را باد برد,خسارات طوفان مازندان,طوفان در مازندران,تخریب خانه ها بر اثر طوفانخانه ای که سقفش را باد برد,خسارات طوفان مازندان,طوفان در مازندران,تخریب خانه ها بر اثر طوفان
 
خانه ای که سقفش را باد برد,خسارات طوفان مازندان,طوفان در مازندران,تخریب خانه ها بر اثر طوفانخانه ای که سقفش را باد برد,خسارات طوفان مازندان,طوفان در مازندران,تخریب خانه ها بر اثر طوفان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: