اینها یادگاری اسرائیلی ها هستند (تصاویر)

مجله مراحم: بیش از شش ماه از حملات رژیم صهیونیستی به غزه سپری می شود که به ویرانی گسترده خانه فلسطینی ها منجر شد؛ هزاران نفر از مردم این منطقه محاصره شده همچنان بی خانمان هستند.

 

 

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزهمجله مراحم

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

هزینه های انسانی جنگ غزه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: