تصاویر سر بریده شده داخل ترشی

پوستری از سر انسان را به روشی جالب داخل این شیشه ترشی قرار داده اند که در ظاهر سر بریده شده به نظر میرسد.

 

http://topnop.ir/uploads/201404/tpn9003/large/8GXGtTMuot.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9003/large/EltsO3o6za.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9003/large/CBoX05eCR9.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9003/large/TdUhk54MJS.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9003/large/OurFeQjIfd.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: