تصاویری از زیبایی های فنلاند

مجله مراحم: اگر تمایل به دیدن پدیده زیبای شفق قطبی دارید، یا می خواهید در زیر یک رودخانه یخ بسته شنا کنید، یا اینکه دوست دارید به تماشای آبشارهای یخ زده رویایی بنشینید، باید به کشور زیبای فنلاند سفر کنید.

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832433.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832424.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832427.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832429.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832435.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832434.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832428.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832432.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832425.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/15/4/1832431.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: